PSV Hornedamme

Huisreglement

Algemeen:

 • - Tijdens de rijlessen en andere activiteiten te paard, die door de club worden georganiseerd, is het verplicht een veiligheidscap te dragen m.u.v. de voltige activiteiten.
 • - De verenigingslessen worden gegeven in de buitenbak. Bij neerslag of erge kou kan het zijn dat de lessen worden afgezegd. 
 • - Wanneer u niet in de les aanwezig kan zijn dient u zich tijdig voor de les af te melden bij de aangegeven contactpersoon.
 • - Wanneer u niet aanwezig bent kan iemand anders de les alleen van u overnemen als deze persoon ook lid is van onze vereniging.
 • - Na het gebruik van het terrein bij paardenstal 't Spulletje dient u de mest op te ruimen die u paard daar heeft achtergelaten.

Leden van de rijvereniging:

 • - Alle leden van de rijvereniging ontvangen aan het begin van ieder jaar een rekening met daarop de kosten van het lidmaatschap, KNHS kosten en eventueel de lessen.
 • - Leden van de rijvereniging die wedstrijden rijden kunnen echter vaker een rekening verwachten. Aan het begin van het jaar ontvangen zij een rekening met daarop de kosten van het lidmaatschap, eventuele lessen en administratiekosten het nieuwe jaar. Daarnaast onvangen zijn één of meerdere rekeningen met de kosten die gedurende het jaar door de rijvereniging zijn voorgeschoten m.b.t. de wedstrijden.
 • - Wanneer u halverwege het jaar lid wordt van de rijvereniging zal het volledige bedrag voor het lidmaatschap in rekening gebracht worden. De kosten voor de lessen zullen worden aangepast, wordt u lid na 1 juli dan hoeft u maar de helft van het lesgeld te betalen.
 • - Een opzegging of verandering in het lidmaatschap voor het nieuwe jaar (januari tot en met december) dient voor 1 november doorgegeven te zijn aan de secretaresse. Wanneer u uw lidmaatschap te laat opzegt zijn wij helaas genoodzaakt de kosten voor het nieuwe jaar toch in rekening te brengen.
 • - Voor het opzeggen van de lessen voor het nieuwe jaar (januari t/m december) geldt ook dat u dat voor 1 november moet doorgeven aan de secretaresse. Wanneer u echter in de maanden januari t/m april besluit om te stoppen met lessen kunt u dat vóór 1 mei doorgeven. U krijgt dan de helft van het lesgeld terug.
 • - Tijdens de bouwvakvakantie en de kerstvakantie worden er géén rijlessen gegeven.
 • - Het bedrag dat gevraagd wordt voor de lessen bestaat uit 40 lessen.

Voltigeleden:

 • - Alle voltigeleden ontvangen twee keer per jaar een rekening. Een aan het begin van het jaar en een halverwege het jaar. De rekening aan het begin van het jaar zal opgebouwd zijn uit het lidmaatschap en het lesgeld voor een half jaar. Halverwege het jaar ontvangen zij de tweede rekening met daarop het lesgeld voor het volgend half jaar.
 • - Wanneer u halverwege het jaar voltigelid wordt zal het volledige bedrag voor het lidmaatschap in rekening gebracht worden. De kosten voor de lessen zullen worden aangepast aan het aantal maanden dat u nog aan de lessen deelneemt.
 • - Opzeggen van het lidmaatschap voor het nieuwe jaar (januari tot en met december) dient voor 1 november doorgegeven te zijn aan de secretaresse. Wanneer u uw lidmaatschap te laat opzegt zijn wij helaas genoodzaakt de kosten voor het nieuwe jaar toch in rekening te brengen.
 • - Het opzeggen van de lessen kan echter twee keer per jaar. De lessen kunnen worden opgezegd vóór 1 november en vóór 1 mei. Wanneer u op tijd opzegt ontvangt u geen rekening voor de lessen van het volgend half jaar.