PSV Hornedamme

Bouter

Sinds een aantal jaren heeft Slagerij Bouter een actie waaraan u altijd mee kunt doen.

KASSABONACTIE

SPAAR EEN ZO HOOG MOGELIJK SPONSORBEDRAG BIJ ELKAAR
( * I.P.V. ADVERTENTIES, DONATIES E.D.)

HOE ?
Spaar de kassabonnen van Slagerij Bouter te sparen. Het maakt niet uit of het kassabonnen zijn van de winkel in Giessenburg, Hoornaar of de winkelwagens.

EN DAN... ?
Eén- of tweemaal per jaar worden de kassabonnen door Uw vereniging opgeteld en ingeleverd bij één van onze vestigingen.Bekijk de website van Bouter
Bouter